JavaScript is uitgeschakeld

Deze website gebruikt JavaScript o.a. om foto's te presenteren, de inlogprocedure te kunnen afhandelen en wat dies meer zij.
Schakel JavaScript in om de volle functionaliteit van de website te kunnen benutten.
paginaheader
  Welkom bij de gepensioneerdenraad van het KNMI.  
www.knmi.nl Grotere letters Kleinere letters Standaardletters De website van het KNMI
 
Gepensioneerden van het KNMI
Doel van deze website
Welkom op de website van de Gepensioneerdenraad van het KNMI.
Met deze site willen we het onderlinge contact tussen oud-medewerkers van het KNMI bevorderen en met foto's, films en verhalen de geschiedenis van het KNMI vastleggen en bewaren.
Wat is het doel van deze website ?
  • Na verloop van tijd verdwijnen vaak foto's en films definitief en dat is jammer voor het Nederlands meteorologisch erfgoed. Op deze site kunnen oud-KNMI'ers deze verhalen, foto's en films opslaan, zodat ze behouden blijven voor het KNMI. Bovendien kunnen oud-collega's ze bekijken of lezen.
  • Via deze website worden ook mededelingen van de Gepensioneerdenraad verspreid en interne KNMI-mededelingen opgenomen die voor oud-medewerkers interessant kunnen zijn. Deze mededelingen zijn alleen te lezen als men is ingelogd.
  • Via een forum kan men over bepaalde onderwerpen met oud-collega's schrijven.
Regels voor het gebruik van deze site!
  • Alleen oud-KNMI'ers en enkele KNMI'ers in actieve dienst krijgen schrijfrecht voor deze site. Daartoe kunnen oud-KNMI'ers zich aanmelden bij de Gepensioneerdenraad, die controleert of de aanmelder gerechtigd is. Voor toegang is een usercode (emailadres) en wachtwoord nodig.
  • Foto's en films die op de site worden geplaatst, moeten goed gedocumenteerd zijn. Dat wil zeggen dat plaats, datum en namen van personen zo volledig mogelijk moeten worden vermeld. Dit geldt ook voor filmpjes en video’s.
  • Verhalen uit uw arbeidsverleden zijn erg welkom. Ook hier geldt dat het duidelijk moet zijn waar en wanneer het zich afspeelde.
  • De Gepensioneerdenraad behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder opgave van reden te verwijderen.
  • Deze site valt onder de verantwoordelijkheid van de Gepensioneerdenraad.
Mist u iets of heeft u suggesties waardoor de site nog aantrekkelijker wordt voor (oud) KNMI'ers, reageer!!
  • Wie zijn uw contactpersonen voor deze website? Kijk hier.

 

© Gepensioneerdenraad KNMI